Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w zakresie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych.

Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności rozwijanie teorii i metodologii badań, oraz opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju w dziedzinach nauk objętych działalnością statutową.

Przedmiotem działalności Instytutu są badania w zakresie:

  • genetycznych podstaw hodowli roślin uprawnych,
  • zastosowania metod biotechnologii w hodowli roślin uprawnych,
  • fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań wysokiej produktywności roślin uprawnych,
  • agrotechniki nasiennej oraz kompleksowej technologii produkcji wybranych gatunków roślin,
  • technologii i techniki przechowalnictwa oraz zachowania jakości ziemniaków w czasie przechowywania,
  • nasiennictwa i nasionoznawstwa roślin uprawnych.
  • monitorowania i opiniowania zakresu produkcji i importu transgenicznych odmian roślin uprawnych (GMO).
  • monitorowania dla potrzeb hodowli odpornościowej występowania w kraju gospodarczo ważnych patotypów, ras patogenów i szkodników rolniczych roślin uprawnych, w tym patogenów kwarantannowych - głównie patogenów ziemniaka.
  • gromadzenia i utrzymywania w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów.
  • ulepszania roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe (program wieloletni).

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) prowadzi działalność w sześciu ośrodkach naukowych: Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie i Poznaniu. W skład Instytutu wchodzi także sześć Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin działających w różnych rejonach kraju. Z Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin od 2000 roku zostało utworzonych pięć jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W roku 2015 IHAR-PIB zatrudnia 497 osób, w tym w jednostkach naukowych 360 osób, a w Zakładach Doświadczalnych 137 osób.

Spółki Hodowli Roślin grupy IHAR-PIB:

Użytkowników na stronie 4

Ilość wizyt 217648

Aktualności

29.01.2016

IHAR-PIB na Międzynarodowych Targach POLAGRA-Premiery 2016

W dniach 21-24 stycznia 2016 r. przedstawiciele IHAR-PIB brali udział w targach rolniczych POLAGRA-Premiery, gdzie prezentowali najnowszy dorobek Instytutu.
więcej »

13.01.2016

Złote Medale Targów POLAGRA Premiery

Złote Medale Targów POLAGRA Premiery dla Spółek Hodowli Roślin Grupy IHAR w kategorii ROŚLINY
więcej »

11.12.2015

Rada Naukowa IHAR-PIB

10 grudnia 2015 r. o godzinie 9:30 odbyła się ostatnia w tym roku Rada Naukowa IHAR-PIB
więcej »

09.12.2015

Oferta Szkoleniowa na rok 2016

Nowe wydanie Oferty Szkoleniowej IHAR-PIB na rok 2016.
więcej »

Konferencje

07.02.2015

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH

...
więcej »

design by VENTI