Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy ma swoją siedzibę w Radzikowie, woj. mazowieckie. Instytut prowadzi badania w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych. Główne cele działalności to:

  • tworzenie i wykorzystanie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych,
  • opracowanie nowych elementów technologii produkcji roślin oleistych i korzeniowych oraz przechowalnictwa ziemniaków,
  • gromadzenie i utrzymywanie w stanie żywym zasobów genowych roślin,
  • wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli twórczej roślin rolniczych.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin prowadzi działalność w siedmiu ośrodkach naukowych: Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Krakowie, Młochowie i Poznaniu. W skład Instytutu wchodzi także siedem Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin działających w różnych rejonach kraju. Z dziewięciu Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin utworzone zostały w roku 2000 trzy jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W roku 2014 IHAR zatrudnia 537 osób, w tym w jednostkach naukowych 403 osoby, a w Zakładach Doświadczalnych 134 osoby.

Aktualności

24.10.2014

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Boguszewskiej-Mańkowskiej 12 listopada 2014 r. w IHAR-PIB w Radzikowie.


więcej »

Konferencje

07.02.2014

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH

...
więcej »

design by VENTI