Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w zakresie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych.

Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności rozwijanie teorii i metodologii badań, oraz opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju w dziedzinach nauk objętych działalnością statutową.

Przedmiotem działalności Instytutu są badania w zakresie:

  • genetycznych podstaw hodowli roślin uprawnych,
  • zastosowania metod biotechnologii w hodowli roślin uprawnych,
  • fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań wysokiej produktywności roślin uprawnych,
  • agrotechniki nasiennej oraz kompleksowej technologii produkcji wybranych gatunków roślin,
  • technologii i techniki przechowalnictwa oraz zachowania jakości ziemniaków w czasie przechowywania,
  • nasiennictwa i nasionoznawstwa roślin uprawnych.
  • monitorowania i opiniowania zakresu produkcji i importu transgenicznych odmian roślin uprawnych (GMO).
  • monitorowania dla potrzeb hodowli odpornościowej występowania w kraju gospodarczo ważnych patotypów, ras patogenów i szkodników rolniczych roślin uprawnych, w tym patogenów kwarantannowych - głównie patogenów ziemniaka.
  • gromadzenia i utrzymywania w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów.
  • ulepszania roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe (program wieloletni).

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) prowadzi działalność w sześciu ośrodkach naukowych: Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie i Poznaniu. W skład Instytutu wchodzi także sześć Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin działających w różnych rejonach kraju. Z Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin od 2000 roku zostało utworzonych pięć jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W roku 2015 IHAR-PIB zatrudnia 497 osób, w tym w jednostkach naukowych 360 osób, a w Zakładach Doświadczalnych 137 osób.

Spółki Hodowli Roślin grupy IHAR-PIB:

Użytkowników na stronie 2

Ilość wizyt 51345

Aktualności

19.10.2015

XII Rolniczy Festiwal Nauki

W dniach 15-16 października 2015 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbył się XII Rolniczy Festiwal Nauki.
więcej »

05.10.2015

XVII Dni Kukurydzy

W dniu 4 października w Skrzelewie w Gminie Teresin odbyły się „XVII Dni Kukurydzy”, podczas których zaprezentowały się firmy branżowe z zakresu produkcji rolniczej, instytucje związane z rolnictwem oraz odbył się pokaz zbioru kukurydzy z poletek demonstracyjnych.
więcej »

23.09.2015

III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka-praktyce”

W dniu 10 września 2015 r. odbył się w Warszawie III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka-praktyce” pod hasłem „Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”
więcej »

Konferencje

07.02.2015

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH

...
więcej »

design by VENTI