Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w zakresie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych.

Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności rozwijanie teorii i metodologii badań, oraz opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju w dziedzinach nauk objętych działalnością statutową.

Przedmiotem działalności Instytutu są badania w zakresie:

  • genetycznych podstaw hodowli roślin uprawnych,
  • zastosowania metod biotechnologii w hodowli roślin uprawnych,
  • fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań wysokiej produktywności roślin uprawnych,
  • agrotechniki nasiennej oraz kompleksowej technologii produkcji wybranych gatunków roślin,
  • technologii i techniki przechowalnictwa oraz zachowania jakości ziemniaków w czasie przechowywania,
  • nasiennictwa i nasionoznawstwa roślin uprawnych.
  • monitorowania i opiniowania zakresu produkcji i importu transgenicznych odmian roślin uprawnych (GMO).
  • monitorowania dla potrzeb hodowli odpornościowej występowania w kraju gospodarczo ważnych patotypów, ras patogenów i szkodników rolniczych roślin uprawnych, w tym patogenów kwarantannowych - głównie patogenów ziemniaka.
  • gromadzenia i utrzymywania w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów.
  • ulepszania roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe (program wieloletni).

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) prowadzi działalność w sześciu ośrodkach naukowych: Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie i Poznaniu. W skład Instytutu wchodzi także sześć Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin działających w różnych rejonach kraju. Z Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin od 2000 roku zostało utworzonych pięć jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W 2016 r. IHAR-PIB zatrudnia 507 osób, w tym w jednostkach naukowych 365 osoby, a w Zakładach Doświadczalnych 142 osoby.

 

Spółki Hodowli Roślin grupy IHAR-PIB:

Użytkowników na stronie 7

Ilość wizyt 910206

Aktualności

23.09.2016

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Prokopiuka

5 październiaka 2016 r. o godz. 11:00
więcej »

21.09.2016

XXIII Krajowe Dni Ziemniaka

W dniach 17-18 września br.na terenach wystawowych oddziału Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie odbyły się 23. Krajowe Dni Ziemniaka oraz targi„Jesień w polu i ogrodzie – Kościerzyński Dzień Ziemniaka”,współorganizowane przez Łódzki ODR zs. w Bratoszewicach oraz IHAR-PIB – Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie.
więcej »

21.09.2016

Dożynki jasnogórskie 2016 - XXV Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie


więcej »

07.09.2016

XIII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym - Siedlce

W dniach 3-4 września 2016 roku na terenie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce odbyły się XIII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym - XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
więcej »

Konferencje

07.04.2016

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH"

...
więcej »

design by VENTI