przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

30.01 - 03.02.2017 r., Zakopane

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

zaprasza
na

XIII Ogólnopolską Konferencję Naukową

NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH

pod honorowym patronatem

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZAKOPANE, 30.01 - 3.02.2017 r.

Współorganizatorem konferencji jest:

Komitet Nauk Agronomicznych Polskiej Akademii Nauk
Sekcja Hodowli, Uprawy i Ochrony Roślin.

 

design by VENTI