Strona główna > Struktura organizacyjna > Oddziały i zamiejscowe Zakłady Naukowe > Oddział w Jadwisinie > Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka

Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka

dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65,ext. 115
e-mail: z.czerko@ihar.edu.pl

Pracownicy naukowi:
dr hab. Zbigniew Czerko, prof. IHAR, dr Magdalena Grudzińska

Zakres tematyki badawczej:

  • przechowalnicza i użytkowa charakterystyka odmian ziemniaka
  • przydatność odmian do przetwórstwa spożywczego i bezpośredniej konsumpcji
  • laboratoryjna ocena jakości technologicznej  i odżywczej bulw
  • nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii przechowalnictwa ziemniaka
  • koncepcje systemów wentylacyjnych
  • mechanizacja przeładunków i obróbki

 


Potato storagewith airconditioned chambers

design by VENTI