przejdź do www.ihar.pl >

Rolnictwo Ekologiczne w IHAR-PIB

2004-2021

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) wykonuje już od kilkunastu lat badania w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Ekologiczne pola doświadczalne w Jadwisinie i Radzikowie posiadają aktualne certyfikaty z zakresu rolnictwa ekologicznego wydawane przez jednostkę certyfikującą - Centrum Jakości AgroEko.

Od 2004 roku Instytut realizuje badania w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie ziemniaka. Przedmiotem badań w zakresie rolnictwa ekologicznego są również kukurydza i pszenżyto. W roku 2013 rozpoczęto badania nad gatunkami marginalnymi w celu poszerzenia różnorodności upraw ekologicznych (koniczyna łąkowa, komonica, soja, sorgo i owies szorstki).

Wykonywane są następujące badania przez poszczególne zakłady Instytutu.

  • w zakresie doboru odmian zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej;
  • w zakresie innowacyjnych rozwiązań przy ekologicznej uprawie roślin polowych;
  • określenie wpływu ograniczenia chemicznej ochrony roślin na występowanie mykotoksyn w uprawach polowych oraz opracowanie działań zapobiegawczych powstawania zagrożeń mykotoksynami w ekologicznej produkcji roślinnej;
  • analiza rynku produkcji ekologicznej - określenie szans i barier z uwzględnieniem roli wsparcia dla trwałości ekonomicznej sektora oraz przestawienie propozycji rozwiązań.

Wyniki badań udostępniane są na stronie internetowej Instytutu oraz w specjalistycznych wydawnictwach. Przygotowane są również zalecenia uprawowe dla rolników ekologicznych,

design by VENTI