Strona główna > Projekty międzynarodowe > ProLegu

ProLegu

Nazwa programu: 7 PR; CORNET – edycja nr 15

Tytuł projektu :Innowacyjne produkty białkowe z nasion roślin strączkowych uprawianych w warunkach rolnictwa zrównoważonego do żywienia drobiu

Tytuł w języku angielskim:Innovative protein products from sustainably grown legumes for poultry nutrition

Kontrakt nr.: CORNET 15th, decyzja Dyrektora NCBiR - DZP/CORNET-15/2012/2013

Akronim: ProLegu

Okres realizacji: 2014 – 2015

Koordynator główny: dr Jan Jacobi, Gemeinschaft zur Förderung der privaten deutschen Pflanzenzüchtung e. V. (GFP), Kaufmannstr. 71-73, 53115 Bonn, Germany

Koordynator polskiej części projektu: Izba Zbożowo-Paszowa (IZP), ul. Grzybowska 2/49, 00-131 Warszawa, w osobach: Adam Tański, Maciej Tomaszkiewicz,

Wykonawcy merytoryczni:

W części badawczej projektu bierze udział 8 instytucji naukowych, 3 niemieckie oraz 5 polskich, po stronie polskiej są to:

 -   Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB)
 -   Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN
 -   Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 -   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM)
 -   Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN)

Z IHAR-PIB w projekcie uczestniczą dwa zespoły, zespół Samodzielnej Pracowni Oceny Jakości Produktów Roślinnych (SPOJPR) oraz zespół Pracowni Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych z Zakładu Nasiennictwa i Nasionoznawstwa (ZNiN).
Prof. Danuta Boros była osobą odpowiedzialną za przygotowanie merytoryczne polskiej wersji projektu oraz jest liderem pakietu roboczego nr 1.

 

Główne cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania wysokiej jakości innowacyjnych produktów białkowych o poprawionej wartości pokarmowej z nasion roślin strączkowych, uprawianych w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Osiągnięcie zamierzonego celu będzie realizowane poprzez połączenie tradycyjnych i innowacyjnych metod przesiewowych, procesów mikrobiologicznych i enzymatycznych, a także obróbki hydrotermicznej w taki sposób, by zmienić strukturę białka i powiązane właściwości funkcjonalne. Modyfikacja białka strączkowych w wyniku zastosowanych technologii powinna doprowadzić do inaktywacji czynników antyżywieniowych i w efekcie poprawy jego strawności. Innowacyjne produkty białkowe będą zweryfikowane doświadczalnie pod względem wskaźników produkcyjnych i potencjału prozdrowotnego pasz, zawierających te produkty białkowe, w doświadczeniach na kurczętach brojlerach i indykach. Autorzy projektu zakładają, iż nowe produkty białkowe otrzymane w trakcie realizacji projektu ProLegu będą stanowić wartościowe źródła białka oraz alternatywę dla drogich komponentów, takich jak np. mączka rybna oraz białko ziemniaczane, używanych w mieszankach paszowych dla drobiu, przede wszystkim indyków na pierwszym okresie odchowu, w celu ich właściwego zbilansowania.

 

Link: http://www.bdp-online.de/de/GFP/Projekte/CORNET-ProLegu/

Kontakt: d.boros@ihar.edu.pl
                  l.boros@ihar.edu.pl

design by VENTI