przejdź do www.ihar.pl >

POTPAT - O projekcie

 
 
Projekt finansowany z funduszy norweskich w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
 
Tytuł: Populacje patogenów ziemniaka w zmieniających się warunkach klimatycznych Norwegii i Polski oraz mechanizmy ich interakcji z gospodarzem
 
Akronim: POTPAT
 
Czas realizacji: 01.08.2013-31.07.2016
 
Umowa: Pol-Nor/202448/28/2013
 
Operator Programu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Wprowadzenie
 
Ziemniak jest jedną z ważniejszych roślin uprawnych na świecie. Roczne zbiory ziemniaków w Polsce szacuje się na 8 700 000 ton, natomiast w Norwegii w 2010 roku wyprodukowano 321 100 ton. Zmieniające się warunki klimatyczne mają istotny wpływ na dzisiejsze rolnictwo, a zwłaszcza 
na patogeny roślinne. Projekt skupia się na dwóch ważnych chorobach ziemniaka: zarazie ziemniaka powodowanej przez Phytophthora  infestans  oraz mokrej zgniliźnie bulw wywoływanej przez bakterie Pectobacterium spp. i Dickeya spp. Ochrona chemiczna przeciwko zarazie ziemniaka jest droga i negatywnie wpływa na  środowisko naturalne. Natomiast na choroby bakteryjne nie ma chemicznej ani biologicznej metody ochrony, jedynym rozwiązaniem jest produkcja materiału siewnego wolnego od choroby.

 
Electropherogram display for 6 SSR-markers labelled routinely used for genotyping of Phytopthora infestans. The SSR markers are labelled with different fluorescent dyes or are distinguished by their size range.
 
design by VENTI