Strona główna > Oferta Szkoleniowa IHAR-PIB

Oferta Szkoleniowa IHAR-PIB

Oferta Szkoleniowa na rok 2021

>>Formularz zgłoszenia na szkolenie<<

>>Karta uwag do przedłożonej oferty szkoleniowej na rok 2021<<

>>Oferta szkoleniowa na rok 2021 (.pdf)<<

 


Symbol szkolenia Tytuł Szkolenia
OPO/01/2021 Rola postępu biologicznego i zabiegów agrotechnicznych w przeciwdziałaniu stresom biotycznym i abiotycznym w uprawach rzepaku ozimego
OPO/02/2021 Technical Meeting GCIRC (Global Council for Innovation in Rapeseed and Canola)
OPO/03/2021 Najważniejsze gospodarczo chorobotwórcze patogeny rzepaku oraz nowo zdiagnozowane, występujące na terenie Polski.
SPS/04/2021 Wybrane zagadnienia oceny nasion
OBO/05/2021 Znaczenie fitosanitarne, nawozowe i środowiskowe roślin uprawianych w międzyplonie dla zintegrowanej i ekologicznej produkcji roślinnej, zwłaszcza buraka cukrowego i ziemniaka
SPS/06/2021 Gorczyce i rzodkiew oleista jako rośliny wielofunkcyjne
OJZ/07/2021 Badania nad odpornością roślin ziemniaka na suszę glebową oraz dobór odmian ziemniaka do uprawy w systemie ekologicznym
OBO/08/2021 Szkolenie podstawowe i doskonalące z zakresu oceny polowej materiału siewnego ziemniaka
OBO/09/2021 Szkolenie podstawowe oraz doskonalące z zakresu oceny cech zewnętrznych ziemniaka
OBO/10/2021 53 konferencja naukowo-szkoleniowa Nasiennictwo i Ochrona Ziemniaka
design by VENTI