Strona główna > Konferencje

Konferencje

powrót

05.11.2012

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH - Zakopane 4-8 luty 2013r.

 

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
W RADZIKOWIE

 

ZAKŁAD ROŚLIN ZBOŻOWYCH IHAR
W KRAKOWIE

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

 

NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA
ROŚLIN UPRAWNYCH


pod honorowym patronatem

 

Wicepremiera Rządu RP i Ministra Gospodarki

i

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


ZAKOPANE 4–8 luty 2013 r.


 

I Komunikat - plik do pobrania


Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć i rozwiązań nauki dla praktycznej hodowli
i nasiennictwa roślin uprawnych.

I. Planowane są następujące sesje tematyczne:

  • Sesja 1 Biotechnologia i techniki innowacyjne w hodowli roślin skracające cykl hodowlany,
  • Sesja 2 Wykorzystanie osiągnięć nauk podstawowych w doskonaleniu roślin uprawnych,
  • Sesja 3 Odporność roślin na stresy biotyczne i abiotyczne oraz jej genetyczne uwarunkowanie,
  • Sesja 4 Ekonomiczne i glebowoklimatyczne uwarunkowania produkcji nasiennej i obrotu materiałem siewnym kwalifikowanym,
  • Sesja 5 Wykorzystanie biometrii, statystyki i bioinformatyki w pracach genetycznych i hodowlanych,

 

Miejsce obrad:


ZAKOPANE
Ośrodek Konferencyjno Wczasowy
„HYRNY” ul. Piłsudskiego 20


II Komunikat - plik do pobrania

Komitet Organizacyjny Konferencji

NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH

Zakopane, 04.02.2013 do 08.02.2013 r.

dziękuje za zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji

 

Równocześnie informujemy, że po konsultacji z Komitetem Naukowym zgłoszone prezentacje zostały w większości przyjęte w deklarowanej formie. Uczestnicy, którym zmieniono formę prezentacji  zostaną poinformowani pisemnie.

 

Prosimy o przesyłanie tekstu streszczenia wyłącznie pocztą elektroniczną na adres organizatorów konferencji krakow@ihar.edu.pl do dnia 20.12.2012 r. Tekst streszczenia należy przygotować według załączonego wzoru  w następującym formacie: objętość tekstu – maksymalnie cztery strony dla referatu oraz dwie strony dla plakatu rozmiaru A4, plik w edytorze tekstu – Microsoft Word 2007,  czcionka 12,  interlinia 1,5,  marginesy 2,5 cm. Streszczenia referatów i plakatów zostaną wydrukowane w formie książkowej i przekazane Uczestnikom podczas rejestracji.
Teksty streszczeń będą wydrukowane na  odpowiedzialność autorów.
  • Czas przeznaczony na prezentację referatów wynosi 20 minut (dla referatów  wiodących 30 minut).
  • Do dyspozycji Państwa będzie udostępniony video-projektor wraz z komputerem. 
  • Wielkość tablic plakatowych wynosi 70 x 90 cm
  • Plakaty prosimy przyklejać do tablic taśmą klejącą dostarczoną przez organizatorów.

 

Noclegi dla Uczestników zostały zarezerwowane w Ośrodku Konferencyjno-Wczasowym „HYRNY” oraz  Domu Wczasowym „RZEMIEŚLNIK”.
 
Obrady rozpoczną się we wtorek 05.02.2013 r. o godz. 900 wg programu, który zostanie wysłany w III Komunikacie oraz zamieszczony na stronie internetowej IHAR (http://www.ihar.edu.pl). 
Oczekujemy na Państwa przyjazd do Zakopanego w poniedziałek  04.02.2013 r. oraz dokonanie rejestracji w OKW „HYRNY” 34-500  Zakopane ul. Piłsudskiego 20, tel.18 2015575,  gdzie otrzymacie Państwo informację o miejscu zakwaterowania. Dla wszystkich uczestników przygotowana będzie kolacja od 18:00 do 21:00 .

III Komunikat - plik do pobrania

KONFERENCJA NAUKOWA

„NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH”

ZAKOPANE  4 – 8  luty  2013

III KOMUNIKAT

 

W załączeniu przesyłamy Państwu szczegółowy program Konferencji obejmujący sesje referatowe i plakatowe. Program ten może ulec niewielkim zmianom w trakcie sesji.

Do dyspozycji Uczestników Konferencji w Ośrodku Konferencyjno–Wypoczynkowym „HYRNY” udostępniony będzie projektor multimedialny z komputerem. Prosimy o przygotowanie prezentacji w programie Power Point 2007.

Prezentacja plakatów odbędzie się w Domu Wczasowym „RZEMIEŚLNIK” w sali konferencyjnej na IV piętrze. W  dniu przyjazdu, w godzinach popołudniowych  będzie można umieszczać swoje prezentacje według programu sesji plakatowych. Do dyspozycji Państwa będzie udostępniona szatnia z obsługą. 

Oczekujemy Państwa w Zakopanem w OKW „HYRNY” w poniedziałek 4. 02. 2013r., gdzie nastąpi rejestracja i otrzymacie Państwo informacje o zakwaterowaniu.

Noclegi  zostały zarezerwowane w OKW  „HYRNY” oraz w sąsiednim DW „RZEMIEŚLNIK”. W dniu przyjazdu dla wszystkich Uczestników, w obu obiektach, będzie przygotowana kolacja w godz. 18.00 – 21.00

Adres: OKW „HYRNY”, 34 – 500 Zakopane, ul. Piłsudskiego 20,  tel. 18 201-55-75

Informujemy, że w OKW „HYRNY” istnieje możliwość korzystania z gabinetu odnowy biologicznej, za dodatkową opłatą wg pakietu usług, w cenie promocyjnej.

 

Ważna informacja ! :

obu obiektach hotelowych (OKW  „HYRNY” i DW „RZEMIEŚLNIK”) we wszystkich pomieszczeniach (pokoje, hole, korytarze) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów ( zainstalowane czujniki).


 

Szanowni Państwo

Zgodnie z wcześniejszą informacją w Komunikacie I istnieje możliwość przygotowania pokonferencyjnych publikacji naukowych do Biuletynu IHAR-PIB.

Prosimy o nadsyłanie prac do dnia 15 kwietnia 2013 roku na e-mail redakcji Biuletynu IHAR-PIB:g.lapinska@ihar.edu.pl

Szczegóły dotyczące publikacji znajdą Państwo na stronie: biuletyn_ihar.php

Opłata za druk publikacji doniesień konferencyjnych w Biuletynie IHAR wnoszona będzie na podane konto Instytutu po zakwalifikowaniu do opublikowania.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji


Pliki do pobrania:

powrót
design by VENTI