przejdź do www.ihar.pl >

Konferencja Naukowa - Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin

18-21 wrzesień, 2018 r.

VI Ogólnopolska Konferencja – Zasoby Genowe Roślin Użytkowych

Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin

pod patronatem

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Karpacz, 18-21 wrzesień 2018 r.

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w ramach Obszaru I Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB w Radzikowie organizuje Konferencję Naukową poświęconą znaczeniu roślinnych zasobów genowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie wszystkich osób, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w konferencji oraz o przekazanie im zaproszenia.

Serdecznie zapraszamy

Komitet Organizacyjny

design by VENTI