Strona główna > Projekty międzynarodowe > INPAS

INPAS

Nazwa programu: COST Action FA0605, International Network of Plant Abiotic Stress

Kontrakt nr: MNiSW 718/N-COST/2010/0

Tytuł projektu: Identyfikacja regulatorów brassinosteroidów w jęczmieniu i określenie ich roli w tolerancji tego gatunku na stres suszy

Akronim: INPAS

Okres realizacji: 10.06.2010 – 10.12.2011

Koordynator główny:  Antonio F. Tiburcio, University of Barcelona, Department of Natural Products (Plant Physiology Unit), Faculty of Pharmacy

Współpracujący partner polski:

  • Andrzej Jerzmanowski , UW, Instytut Biochemii I Biofizyki PAN w Warszawie
  • Izabela Marcińska, Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie
  • Wacław Orczyk, IHAR-PIB w Radzikowie,   

Główne cele projektu:

Susza jest jednym z bardzo ważnych czynników ograniczających produktywność zbóż, a ze względu na kurczące się zasobu wody słodkiej, nawadnianie nie może być jedynym rozwiązaniem w ograniczaniu skutków niedoborów wody w rolnictwie. Jedną z możliwości jest hodowla odmian roślin uprawnych z wyższą tolerancją na braki wody. Celem szczegółowym projektu była identyfikacja w jęczmieniu ortologa genu OsGSK1 oraz zbadanie jego roli w tolerancji na suszę. W ramach tego projektu zgłoszono wniosek patentowy.

Link: http://cost-inpas.org/

Kontakt: w.orczyk@ihar.edu.pl

design by VENTI