Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w zakresie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych.

Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności rozwijanie teorii i metodologii badań, oraz opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju w dziedzinach nauk objętych działalnością statutową.

Przedmiotem działalności Instytutu są badania w zakresie:

  • genetycznych podstaw hodowli roślin uprawnych,
  • zastosowania metod biotechnologii w hodowli roślin uprawnych,
  • fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań wysokiej produktywności roślin uprawnych,
  • agrotechniki nasiennej oraz kompleksowej technologii produkcji wybranych gatunków roślin,
  • technologii i techniki przechowalnictwa oraz zachowania jakości ziemniaków w czasie przechowywania,
  • nasiennictwa i nasionoznawstwa roślin uprawnych.
  • monitorowania i opiniowania zakresu produkcji i importu transgenicznych odmian roślin uprawnych (GMO).
  • monitorowania dla potrzeb hodowli odpornościowej występowania w kraju gospodarczo ważnych patotypów, ras patogenów i szkodników rolniczych roślin uprawnych, w tym patogenów kwarantannowych - głównie patogenów ziemniaka.
  • gromadzenia i utrzymywania w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów.
  • ulepszania roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe (program wieloletni).

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) prowadzi działalność w sześciu ośrodkach naukowych: Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie i Poznaniu. W skład Instytutu wchodzi także sześć Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin działających w różnych rejonach kraju. Z Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin od 2000 roku zostało utworzonych pięć jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W 2016 r. IHAR-PIB zatrudnia 507 osób, w tym w jednostkach naukowych 365 osoby, a w Zakładach Doświadczalnych 142 osoby.

 

Spółki Hodowli Roślin grupy IHAR-PIB:

Użytkowników na stronie 22

Ilość wizyt 1429111

Aktualności

21.06.2017

Seminarium Naukowe „Kontrola spoczynku nasion przez endosperm u Arabidopsis thaliana”

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM NAUKOWENA NAUKOWE „Kontrola spoczynku nasion przez endosperm u Arabidopsis thaliana”
więcej »

12.06.2017

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Smydy-Dajmund

27 czerwca 2017 r. o godz. 11.00
więcej »

29.05.2017

Dni Pola w Strzelcach

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR oraz BASF Polska Sp. z o.o. zapraszają na DNI POLA 22.06.2017 r. w Strzelcach (pow. kutnowski, woj. łódzkie)
więcej »

10.05.2017

Konferencja: Odmiany regionalne - korzyści dla rolnika i konsumenta

W dniu 26 maja 2017 o godz.11.00 w siedzibie IHAR PIB Zakład Doświadczalny Grodkowice odbędzie się konferencja pod hasłem: ODMIANY REGIONALNE – KORZYŚCI DLA ROLNIKA I KONSUMENTA
więcej »

28.04.2017

Sympozjum Naukowe Zasoby Genowe Roślin Użytkowych na Rzecz Hodowli w Kazimierzu Dolnym 6 – 8 września 2017r.

Uprzejmie informujemy, że Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych  IHAR-PIB w Radzikowie organizuje Sympozjum Naukowe poświęcone znaczeniu roślinnych zasobów genowych.
więcej »

27.03.2017

XXIV Krajowe Dni Ziemniaka - Kalinowa 2017

W ostatni weekend sierpnia odbędą się XXIV Krajowe Dni Ziemniaka pod hasłem "Ziemiak dziś i jutro"
więcej »

Konferencje

23.02.2017

International Conference on Triticale Biology, Breeding and Production (July 2-5, 2017)

...
więcej »

design by VENTI