przejdź do www.ihar.pl >

NASIENNICTWO I OCHRONA ZIEMNIAKA

13-15 maja 2015 r.

Do pobrania:

 

Z g ł o s z e n i e  u d z i a ł u oraz tytuł referatu lub/i posteru (wymiary posteru: 116 cm wys. 96 cm szer.) należy przesłać do IHAR ZNiOZ w Boninie w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2015 r. pod adresem:

e-mail: zalejko@ziemniak-bonin.pl

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka

IHAR – PIB w Boninie, 76-009 Bonin k. Koszalina

Telefony kontaktowe:

(94) 342 30 31 w. 205 (Krystyna Żalejko)

(94) 342 30 31 w. 215 (Barbara Robak)

fax (94) 342 70 28


design by VENTI