Strona główna > Projekty międzynarodowe > FACCE JPI MACSUR

FACCE JPI MACSUR

Nazwa programu: FACCE JPI

Tytuł projektu: Modelowanie europejskiego rolnictwa dla bezpieczeństwa żywności w zmieniającym się klimacie (P120)

Tytuł w języku angielskim: Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security

Kontrakt nr.: FACCE JPI/02/2012, NCBiR

Akronim: FACCE JPI MACSUR

Okres realizacji: 2012-2015

Koordynator główny: Frank Ewert, University of Bonn, Institute of Crop Science and Resource Conservation (INRES); Katzenburgweg 5, 53115 Bonn, Niemcy

Współpracujący partner polski:dr hab. Jadwiga Śliwka, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Młochów

 

Główne cele projektu:

Projekt FACCE MACSUR skupia się na modelowaniu europejskiego rolnictwa dla bezpieczeństwa żywności w zmieniającym się klimacie. Prace zorganizowane są w 3 grupach tematycznych: rośliny uprawne, zwierzęta hodowlane i modelowanie handlu. Głównym celem projektu jest rozwinięcie paneuropejskiego potencjału w tworzeniu, używaniu i interpretacji modeli, które pozwolą na oszacowanie wpływu zmian klimatu na rolnictwo w Europie.

Głównym celem projektu dla IHAR-PIB O/Młochów jest badanie potencjalnych zmian w populacjach ważniejszych patogenów ziemniaka tj. Phytophthora infestans i grzybów z rodzaju Fusarium powodujących suchą zgniliznę bulw.

 

Link: http://www.macsur.eu/

Kontakt: j.sliwka@ihar.edu.pl

 

design by VENTI