Strona główna > Projekty międzynarodowe > EURISCO

EURISCO

Nazwa: EURISCO – European seed catalogue
 

Akronim:EURISCO
 

Rok rozpoczęcia współpracy: 2006
 

Koordynator główny: Bioversity International (http://www.bioversityinternational.org), European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (http://www.ecpgr.cgiar.org)
 

Krajowy koordynator:

prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, kierownik Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
 

Główne cele projektu:

EURISCO jest sieciowym katalogiem udostępniającym informacje o europejskich kolekcjach roślin utrzymywanych w kolekcjach ex situ. EURISCO oparte jest na sieci krajowych kolekcji i udostępnia dane o żywym materiale genetycznym całemu światu.

 

Link: http://eurisco.ecpgr.org/

Kontakt: j.h.czembor@ihar.edu.pl

design by VENTI