Strona główna > Struktura organizacyjna > Dział Informacji Naukowej i Wydawnictw

Dział Informacji Naukowej i Wydawnictw

mgr Gabriela Wodzyńska-Łapińska

tel.: 22 733 45 96
e-mail: g.lapinska@ihar.edu.pl

 

Dział Informacji Naukowej i Wydawnictw jest odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowo-technicznej.


Biblioteka Naukowa IHAR - Radzików posiada 272 tytuły czasopism naukowych, w tym 51 tytułów bieżących (27 tytułów czasopism polskich i 24 tytułów czasopism zagranicznych).

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie literatury naukowej z dziedziny hodowli, genetyki i nasiennictwa roślin uprawnych, jak również z dziedzin pokrewnych
  • informacje o źródłach
  • wykonywanie odbitek ksero

Zbiory:

  • druki zwarte polskie i zagraniczne
  • rozprawy doktorskie
  • rozprawy habilitacyjne
  • rozprawy naukowe
  • broszury
  • zbiory specjalne

Link do Centralnej Biblioteki Rolniczej - Serwis "Polskie i obce e-czasopisma"

CBR - http://www.cbr.edu.pl/openacpl.htm


Działalność wydawnicza:

  • publikowanie prac naukowych autorów polskich i zagranicznych

Czasopisma znajdują się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Redakcja"Biuletyn IHAR" ...więcej ->

od 2016 roku wydawany jako półrocznik -PL ISSN 0373-7837

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Danuta Boros
tel. 22 733 45 47
e-mail: d.boros@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Gabriela Wodzyńska-Łapińska
tel.: 22 733 45 96
e-mail: g.lapinska@ihar.edu.pl

Komitet redakcyjny...

Artykuły naukowe są publikowane w języku polskim lub angielskim. Wszystkie publikacje posiadają streszczenia w języku angielskim.

Według Wykazu Czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2019/2020:

Czasopismo Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (znajduje się w tym wykazie pod pozycją 27786) ma 20 pkt.


Redakcja"Plant Breeding and Seed Science" ...więcej ->

Półrocznik - ISSN 0018-3040

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Edward Arseniuk
tel. 22 733 45 02
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Marek Czuba
tel. 22 733 45 95
e-mail: m.czuba@ihar.edu.pl

Artykuły naukowe są publikowane w języku angielskim.

Według Wykazu Czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2019/2020:

Czasopismo Plant Breeding and Seed Science (znajduje się w tym wykazie pod pozycja 27785) ma 20 pkt.


Redakcja"Rośliny Oleiste - Oilseed Crops" 

Wydawnictwo Oddziału IHAR w Poznaniu
Rocznik - ISSN 1233-8273

Przewodniczący Rady Redakcyjnej: prof. dr hab. Jan Krzymański

Sekretarz Redakcji: Katarzyna Frąckowiak
tel. (0 61) 823 32 51
e-mail: postbox@nico.ihar.poznan.pl

„Działalność czasopisma została wstrzymana w 2018 roku.


Redakcja"Ziemniak Polski" ...więcej ->

Wydawnictwo Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR w Bonine
Kwartalnik - ISSN 1425-4263

Redaktor naczelny: dr inż. Janusz Urbanowicz

Sekretarz Redakcji: mgr Krystyna Żalejko
tel. (0 94) 342 30 31
e-mail: poczta@ziemniak-bonin.pl lub zalejko@ziemniak-bonin.pl

Artykuły naukowe są publikowane wyłącznie w języku polskim.

Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma 5 punktów.


Redakcja "Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR"

Wydawnictwo nieregularne.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Danuta Boros
tel. 22 733 45 47
e-mail: d.boros@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Marek Czuba
tel.: 22 733 45 95
e-mail: m.czuba@ihar.edu.pl

Komitet redakcyjny...

Opracowania monograficzne lub rozprawy habilitacyjne.

design by VENTI