Strona główna > Projekty międzynarodowe > SynTest-CORNET

SynTest-CORNET

Strona promująca projekt CORNET/2/13/2013 finansowany przez NCBiR, realizowany w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie – jako jednostkę naukową oraz Polską Izbę Nasienną w Poznaniu – jako zrzeszenie.

  

Harmonizacja w ramach Unii Europejskiej oceny odporności odmian ziemniaka na Synchytrium endobioticum, sprawcy raka ziemniaka. Akronim SynTest

Głównym celem projektu SynTest jest harmonizacja metody oceny odporności genotypów ziemniaka na grzyb Synchytrium endobioticum, który wywołuje chorobę zwaną rakiem ziemniaka. Poszukiwane będą również nowe odmiany ziemniaka, przy użyciu których możliwa będzie identyfikacja najważniejszych patotypów grzyba: 1(D1), 2(G1), 6(O1), 8(F1) i 18(T1). Oceniona będzie również przydatność markerów DNA sprzężonych z genem Sen 1 (warunkującym odporność na patotyp 1(D1) S. endobioticum) do masowej selekcji genotypów ziemniaka.

O projekcie

W ramach proponowanego projektu realizowane będą trzy zadania:

1.       Przeprowadzenie testów porównawcze metody Glynne-Lemmerzahla w celu opracowania  zharmonizowanej metodologii badań oceny odporności odmian ziemniaka na patotypy 2(G1), 6(O1), 8(F1) i 18(T1) Synchytrium endobioticum.

2.       Opracowanie i dostarczenie zestawu testerów (odmian różnicujących)  z przeznaczeniem do identyfikacji patotypów 1(D1), 2(G1), 6(O1), 8(F1) i 18(T1) Synchytrium endobioticum w krajach UE.

3.       Ocena przydatności markerów DNA dla genu Sen 1 na potrzeby selekcji materiałów ziemniaka na patotyp 1(D1) S. endobioticum.

Zharmonizowane metody badań odporności na raka ziemniaka pozwoli na wzajemne uznanie wyników w przyszłości i ułatwić rejestrację i wprowadzanie do obrotu odmian ziemniaka. Korzystanie z techniki markerów DNA zapewni możliwość oceny niezależnie od pory roku i znacząco przyspieszy postęp hodowlany poprzez skrócenie sezonu testowania, przynajmniej na etapie screeningów. Odmiany rakoodporne (włączając w to wirulentne patotypy) otworzą nowe rynki w Unii Europejskiej ale również w Europie Wschodniej i Rosji. Zunifikowana ocena odporności na raka ziemniaka spowoduje wzrost konkurencyjności polskich firm hodowlanych na innych rynkach a polskich firm nasiennych na polskim rynku. Będzie to możliwe poprzez ujednolicenie systemu oceny odporności i identyfikacji patotypów S. endobioticum. Pozwoli to również na bardziej skuteczną kontrolę raka ziemniaka przez Państwową Inspekcję Ochronę Roślin i Nasiennictwa.Harmonizacja oceny stopnia odporności odmian ziemniaka na S. endobioticum ma ogromne znaczenie dla UE i dla Polski. Polska w 2014 roku utraci, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym, możliwość autoryzacji odporności zagranicznych odmian ziemniaka na raka ziemniaka. Jednocześnie będzie możliwość rejestracji w COBORU odmian rakopodatnych na patotyp 1(D1). Zadaniem projektu jest ujednolicenie metodyki oceny odporności odmian ziemniaka dla państw UE, które stosują metodę Glynne-Lemmerzahla, jak na przykład w Polsce lub w Niemczech. Planowany efekt będzie polegał na wzajemnym uznawaniu wyników oceny odporności i możliwość rejestracji polskich odmian ziemniaka w innych państwach. Ochrona terytorium Polski przed rakiem ziemniaka ma swoje głębokie uzasadnienie, które wynika z faktu, że w latach ’50 ubiegłego wieku ponad 60 tysięcy ognisk tej groźnej choroby było zarejestrowane w Polsce. Restrykcyjna polityka w tym zakresie (rejestracja tylko odmian odpornych) spowodowała wygaśnięcie większości ognisk dopiero po 50 – 60 latach. Okres ochronny przez 10 lat od wstąpienia Polski do UE pozwalał na weryfikację odporności zagranicznych odmian ziemniaka. Argumenty Polski przemawiające za wprowadzeniem autoryzacji, jak się okazało, były jak najbardziej zasadne, ponieważ doświadczenia Polski w tej sprawie są niepokojące. Od wstąpienia Polski do UE w IHAR Radzików przez 7 lat przebadano łącznie 161 zagranicznych odmian ziemniaka na patotyp 1(D1) S. endobioticum. Czterdzieści pięć z nich uznano za podatne na ten patotyp. Wśród tych 45 zdyskwalifikowanych odmian, 28 wykazywało krańcową podatność na patotyp 1(D1). Najwięcej podatnych było wśród francuskich odmian ziemniaka. Prawie 80% autoryzowanych odmian była krańcowo podatna. Wśród odmian czeskich prawie połowa (46%) została uznana za podatne na raka ziemniaka. W hodowli holenderskiej ok. 30% odmian, które poddano autoryzacji była podatna na patotyp 1(D1) S. endobioticum. W hodowli niemieckiej ok. 15% odmian oceniono jako podatne na patotyp 1(D1) S. endobioticum. Jednak wśród tych 15% odmian prawie wszystkie były słabo podatne. Należy podkreślić, że przedstawione powyżej wyniki oceny zagranicznych odmian dotyczyły tylko tych genotypów, które były zgłoszone do autoryzacji i nie odzwierciedlają całości zagranicznej hodowli.

 

Partnerzy Konsorcjum Projektu:

Lider kosorcjum:

Gemeinschaft zur Förderung der privaten deutschen Pflanzenzüchtung e. V. (GFP), Kaufmannstr. 71-73, 53115 Bonn, Germany

Zrzeszenie: Zrzeszenie MŚP: Polska Izba Nasienna (PIN), ul. Kochanowskiego 7/603, 60-845 Poznań

Wykonawcy Badań:

Instytut Hodowli Roślin i Aklimatyzacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików, 05-870 Błonie

Julius Kühn-Institut, Federal Research Centre for Cultivated Plants,
Institute for Plant Protection in Field Crops and Grassland, Stahnsdorfer Damm 81, 14532 Kleinmachnow, Germany

 

Komitet Użytkowników Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP):

Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR, Zamarte 33, 09-430 Kamień Krajeński

Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o., Obliwice, ul. Aleja Topolowa 1, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Lind Sp. z o. o., Kędrzyno 24, 78-133 Drzonowo

Agrico Polska Sp. z o.o., 84-300 Lębork, ul. Staromiejska 7A

HZPC Polska Sp. z. o. o., ul. Bałtycka 6, 61-960 Poznań

HaGe Polska Sp. z o. o., ul. Dr A. Schmidta 1, Żołędkowo, 86-031 Osielsko k/Bydgoszczy

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z. o. o., Strzekęcino 8a, 76-024 Świeszyno

Jarosław Przetakiewicz
kierownik projektu 

Adres:
Pracownia Organizmów Kwarantannowych
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Radzików
05-870 Błonie 

Telefon
+48 22 733 46 25,
+48 22 733 46 39 

Fax
+48 22 725 47 14

 

Linki:

http://www.ncbir.pl/

http://www.bdp-online.de

www.pin.org.pl/

www.jki.bund.de/

http://hzz.meguri.pl/

http://www.europlant.biz/pl/home/

http://lind-drzonowo.polandtrade.pl/

http://agricopolska.pl/

http://www.hzpc.pl/

www.hagepolska.pl/

www.pmhz.pl/

design by VENTI