Strona główna > Projekty międzynarodowe > BIOEXPLOIT

BIOEXPLOIT

Nazwa programu: 6 PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ.

Tytuł projektu: Wykorzystanie naturalnej bioróżnorodności roślin do produkcji żywności bez pestycydów

Tytuł w języku angielskim: Exploitation of natural plant biodiversity for the pesticide-free production of food.

Kontrakt nr. Food-CT-2005-513959

Akronim: BIOEXPLOIT

Okres realizacji: 01.10.2005-30.09.2010

Koordynator główny: Jaap Bakker

Wageningen University, Institute of Food Safety, Wageningen, Netherlands

Współpracujący partner polski: dr hab. Jerzy H. Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB

IHAR-PIB Radzików, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin 

Główne cele projektu:

Strategiczne cele projektu BIOEXPLOIT to:
- zrozumienie molekularnego podłoża trwalej odporniści roślin na choroby;
- zbadanie i wykorzystanie naturalnego zró1)nicowania pod względem odporności na choroby;
- przyśpieszenie wprowadzenia hodowli opartej o markery molekularne oraz inżynierii genetycznej do hodowli UE;
- koordynacja i zitegrowanie badań nad hodowlą odpornościową, szkolenie w nowych technologiach, popularyzacja wyników badań i implementacja wiedzy w sektorze komercyjnym.
Grupy badawcze IHAR biorą udział w realizacji zadań projektu dotyczących zbóż i ziemniaka w podprojekcie 2: mapowanie, izolowanie i charakteryzowanie genów warunkujących odporność jakościową i ilościową w ziemniaku i pszenicy; w podprojekcie 4: poznanie naturalnej różnorodności w genetycznych loci związanych z odpornością pszenicy i ziemniaka na choroby; i w podprojekcie 5: podniesienie poziomu odporności ziemniaka i pszenicy poprzez wykorzystanie hodowli wspomaganej markerami molekularnymi.

Link: j.h.czembor@ihar.edu.pl

design by VENTI