Strona główna > Projekty międzynarodowe > BBSRC

BBSRC

Nazwa programu: Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany MNiSW/NCN Biotechnology and Biological Sciences Research Council(BBSRC), UK

Kontrakt nr: 587/N-BBSRC/2009/0

Tytuł projektu w j. polskim: Ocena odporności na Phytophthora infestans populacji Solanum nigrum do mapowania i izolacji genów R

Akronim:

Okres realizacji: 14 grudnia 2009r. - 13 kwietnia 2012r.

Koordynator główny: Jonathan Jones, The Sainsbury Laboratory (TSL), Norwich, Wielka Brytania

Współpracujący partner polski: IHAR-PIB O/Młochów - prof. Ewa Zimnoch-Guzowska, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka, dr Jadwiga Śliwka, Pracownia Badania Odporności na Grzyby i Bakterie

Główne cele projektu:

Celem projektu realizowanego we współpracy z zespołem prof. Jonathana Jonesa z  TSL było wzbogacenie wiedzy na temat struktury, ewolucji i funkcji genów R odporności na Phytophthora infestans, patogena powodującego zarazę ziemniaka, a także uzyskanie transgenicznych form ziemniaka odpornych w sposób trwały na tę chorobę. Planowane było klonowanie nowych genów odporności na zarazę ziemniaka przy zastosowaniu nowatorskiego podejścia. Jest ono oparte na olbrzymiej wydajności sekwencjonowania uzyskiwanej przy użyciu urządzenia Illumina GA2, które jest w posiadaniu TSL. Zadania prowadzone w IHAR-PIB O/Młochów polegały na przygotowaniu materiału roślinnego – źródła genów odporności. W ramach projektu uzyskano linie pokolenia F4 z trzech krzyżowań pomiędzy odpornymi i podatnymi na zarazę ziemniaka genotypami Solanum nigrum. Na podstawie wyników laboratoryjnych testów na odciętych liściach zidentyfikowano linie homozygotyczne pod względem odporności lub jej braku. Nasiona tych linii zostały przekazane do TSL, gdzie trwają prace nad klonowaniem genów odporności.

Link:http://www.bbsrc.ac.uk/organisation/institutes/institutes-of-bbsrc/institutes-of-bbsrc-index.aspx

Kontakt: e.zimnoch-guzowska@ihar.edu.pl; j.sliwka@ihar.edu.pl

design by VENTI