Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

19.11.2021

Z żalem zawiadamiamy, że 18 listopada 2021 roku zmarł w wieku 69lat Krzysztof Klimont

Z żalem zawiadamiamy, że 18 listopada 2021 roku zmarł w wieku 69 lat

Krzysztof KLIMONT

Śp. Krzysztof Klimont urodził się w Sandomierzu. W 1976 roku ukończył Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa. Po studiach i odbyciu obowiązkowej służby wojskowej w 1978 roku podjął pracę zawodową w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Końskowoli, następnie w Mokoszynie. Tam pracował w charakterze głównego specjalisty z zakresu użytków zielonych, roślin pastewnych i ogólnej uprawy roślin.

Śp. Krzysztof Klimont w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie pracował ponad 28 lat, od marca 1989 roku do chwili przejścia na emeryturę w 2017 roku. Jego miejscem pracy była placówka naukowa IHAR-PIB w Sandomierzu: Laboratorium Technologiczne (1970-2002), będące w strukturach Zakładu Nasiennictwa i Nasionoznawstwa w Radzikowie, następnie Pracownia Roślin Rekultywacyjnych (2003-2017) należąca do Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie. W latach 1992 – 2002 pełnił funkcję kierownika Laboratorium Technologicznego, następnie Pracowni Roślin Rekultywacyjnych w Sandomierzu.

Śp. Krzysztof Klimont w okresie pracy w Instytucie uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii – genetyki i hodowli roślin, nadany uchwałą Rady Naukowej IHAR z 8 czerwca 1995 roku. Podstawą nadania stopnia naukowego doktora była obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ herbicydów na plon i wartość siewną nasion soi”  wykonana pod kierunkiem promotora prof. dr hab. Jerzego Szyrmera. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora pracował na stanowisku pracownika naukowego – adiunkta. Zagadnienia oceny nasion oraz roślin rekultywacyjnych były Jemu szczególnie bliskie.

Śp. Krzysztof Klimont był oddany pracy zawodowej, z pełnym zaangażowaniem wykonywał zadania w zakresie nie tylko prac naukowych, ale również w zakresie administrowania placówką w Sandomierzu oddaloną od Instytutu w Radzikowie. Był człowiekiem otwartym na ludzi, z poczuciem humoru, życzliwym, pogodnym, chętnie pomagał innym.

Takim pozostanie w naszej pamięci. Żegnamy Go z wielkim żalem.

Żonie, Dzieciom i Rodzinie serdeczne wyrazy współczucia składają

Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy
z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
oraz Zakładu Nasiennictwa i Nasionoznawstwa

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie 20 listopada 2021 r. o godz. 13.00 w Kościele św. Józefa w Sandomierzu, po której nastąpi ceremonia pogrzebowa na Cm. Krukowskim w Sandomierzu.
powrót
design by VENTI