Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

19.07.2021

Ziemniak ekologiczny – spotkanie szkoleniowe

Zaproszenie /Invitation

Ziemniak ekologiczny – spotkanie szkoleniowe / Organic potato  - training event

Pole doświadczalne / Experimental field
Ul. Techniczna 4 Boguchwała, 36-040\

Szkolenie dotyczące hodowli i uprawy ziemniaka przeznaczonego do upraw ekologicznych

Piątek, 23 lipca 2021
Program
09:00 | Powitanie i wprowadzenie
dr Michał Noworol, PODR Boguchwała

09:05 | Ecobreed – ogólne informacje na temat projektu
dr Beata Tatrowska, IHAR-PIB O/Młochów

09:35 | Ziemniak ekologiczny a hodowla odpornościowa ziemniaka
dr Jarosław Plich, IHAR-PIB O/Młochów

10:05 | Stonka ziemniaczana - rosnący problem w uprawach ziemniaka ekologicznego (i konwencjonalnego)
dr hab. Paweł Bereś, IOR-PIB

10:35 | Przerwa kawowa

10:45 | Wizytacja poletek demonstracyjnych z kolekcją odmian ziemniaka

12:00 |Hodowla partycypacyjna ziemniaka
dr Jarosław Plich, IHAR-PIB O/Młochów

12:15 |Dyskusja
12:30 |Zamknięcie szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Rejestracja do 21 lipca pod adresem: j.plich@ihar.edu.pl
Liczba uczestników ograniczona (max 25 osób).

 

Training event on breeding and growing of organic potato

Friday, 23th of July 2021
Programme
09:00 | Welcome and introduction
dr Michał Noworol, PODR Boguchwała

09:05 | Ecobreed – general information
dr Beata Tatrowska, IHAR-PIB O/Młochów

09:35 | Organic potato – focus on resistance breeding
dr Jarosław Plich, IHAR-PIB O/Młochów

10:05 | Colorado potato beetle - raising issue in organic (and conventional) potato growing system
dr hab Paweł Bereś, IOR-PIB

10:35 | Coffee break

10:45 | Visit of demonstration fields with collection of Ecobreed potato cultivars

12:00 |Participatory potato breeding

dr Jarosław Plich, IHAR-PIB O/Młochów

12:15 |Discussion
12:30 |Closure of the training

The event is free of charge.
Registration until July 21st 2021 at e-mail: j.plich@ihar.edu.pl
There is a limit of 25 participants.

powrót
design by VENTI