Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

01.07.2021

II Ogólnopolski Pokaz Polowy w Radzikowie

W dniu 24 czerwca 2021 roku w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB (IHAR-PIB) odbył się II Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych w Radzikowie, zorganizowany wspólnie przez IHAR-PIB w Radzikowie oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej.

W wydarzeniu udział wzięli: Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW – Pani Magdalena Maciejewska, jej zastępca Pan Bartosz Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska – Pan Krzysztof Smaczyński, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Pan Andrzej Chodkowski, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO – dr Jacek Rajewski, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych – Pan Stanisław Kacperczyk, Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Pan Sławomir Piotrowski, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Pani Katarzyna Boczek, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie – Pan Andrzej Kiliański.  Z COBORU w spotkaniu uczestniczyli Dyrektor - prof. Henryk Bujak i jego zastępca mgr inż. Marcin Behnke, prof. Edward Gacek, mgr inż. Józef Zych i mgr inż. Andrzej Najewski oraz przedstawiciele współorganizatora tj. ZDOO w Kawęczynie i SDOO w Seroczynie, a także koledzy z innych SDOO/ZDOO. Byli obecni również reprezentanci krajowych spółek hodowlanych: Danko HR, Poznańska HR, HR Strzelce, HR Smolice, HR Grunwald, HR Zamarte;  wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego; Instytutu Ochrony Roślin - PIB i liczni pracownicy IHAR-PIB. W imprezie ogółem wzięło udział ponad100 osób.

Najpierw odbyła się część seminaryjna, którą poprowadził przedstawiciel COBORU mgr inż. Józef Zych. Na początku konferencji gospodarze spotkania prof. Magdalena Szechyńska-Hebda (p.o. Dyrektor IHAR-PIB) i prof. Henryk Bujak (Dyrektor COBORU) przywitali przybyłych. Z kolei głosu udzielono gościom spotkania: Pani Magdalenie Maciejewskiej, Panu Stanisławowi Kacperczykowi, Pani Katarzynie Boczek oraz Panu Sławomirowi Piotrowskiemu.

Część referatowa obejmowała pięć wystąpień, w tym trzy przedstawicieli IHAR-PIB oraz dwa przedstawicieli COBORU:

11:45   Aktualne prace badawczo-hodowlane prowadzone w IHAR-PIB – dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda, IHAR-PIB

12:00   Znaczenie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla praktyki rolniczej – prof. dr hab. Henryk Bujak, COBORU

12:15   Projekt AGROBANK: System bioinformatyczny zarządzania narodowymi zasobami genetycznymi roślin użytkowych dla usług doradztwa rolniczego – prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB

12:30   Inicjatywa białkowa COBORU – prof. dr hab. Edward Gacek, COBORU

12:45   Nowoczesne odmiany żyta- czy mogą stanowić wartościowy surowiec energetyczny w mieszankach paszowych dla zwierząt monogastrycznych – prof. dr hab. Danuta Boros, IHAR-PIB

Następnie swoje wystąpienia zaprezentowali sponsorzy.

Ze względu na pogodę (rzęsisty deszcz), nie mogła się odbyć wizytacja pól doświadczalnych. Z tego powodu programy badawcze i stan roślin w doświadczeniach i na poletkach pokazowych zostały omówione i zaprezentowane w sali konferencyjnej.

powrót
design by VENTI