Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

21.04.2021

Z żalem zawiadamiamy, że 8 kwietnia 2021 roku zmarł w wieku 95 lat Bolesław Osiński

Bolesław Osiński

doktor nauk rolniczych
wieloletni kierownik Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy

Śp. Bolesław Osiński urodził się 26 kwietnia 1925 roku w Klonowie, w d. woj. pomorskim. Po ukończeniu w 1948 roku Liceum Ogrodniczego w Toruniu pracował do maja 1949 roku, jako nauczyciel zawodu ogrodnika w Białochowie k. Grudziądza. Następnie do grudnia 1949 roku pracował jako referent w Inspektoracie Szkolnym w Toruniu oraz jako instruktor ogrodnictwa w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Toruniu.

Śp. Bolesław Osiński w 1956 roku uzyskał stopień magistra botaniki na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów, w marcu 1951 roku rozpoczął pracę w Ogrodzie Botanicznym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy, gdzie prowadził dział nasiennictwa i systematyki roślin. W latach 1961-1969 pracował w Bydgoskich Zakładach Zielarskich Herbapol na stanowisku kierownika działu nasiennictwa, a następnie w Wojewódzkim Inspektoracie Kontroli Materiału Siewnego w Bydgoszczy, jako kierownik Stacji Oceny Nasion. Od 1 czerwca 1971 roku rozpoczął ponownie pracę w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) w Bydgoszczy, na stanowisku kierownika Ogrodu Botanicznego. W tym samym roku podjął się opracowania założeń metodycznych do realizacji tematyki badawczej związanej z gromadzeniem i oceną ekotypów traw, w aspekcie ochrony zasobów genowych i wykorzystania ich w hodowli nowych odmian. W latach 1972-1977 organizował nowy Ogród Botaniczny IHAR w ramach tworzonego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy.

Śp. Bolesław Osiński w 1979 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie pracy doktorskiej pt. „Analiza zmienności ekotypów czterech gatunków traw pastewnych (Dactylis glomerata L., Festuca pratensis Huds., Lolium perenne L. i Phleum pratense), wykonanej pod kierunkiem promotora doc. dr hab. Władysława Kulpy.

Śp. Bolesław Osiński na emeryturę przeszedł w maju 1991 roku po 43 latach pracy, z czego 30 lat przepracował w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy. Po przejściu na emeryturę poświęcił się pszczelarstwu, które było Jego pasją.

Żegnając Śp. Bolesława Osińskiego - Żonie, Rodzinie szczere wyrazy współczucia, składają

                                                Dyrektor, Rada Naukowa
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
Pracownicy Ogrodu Botanicznego w Bydgoszczy

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 kwietnia 2021 roku o godz. 14.00 w Warszawie, w kościele pw. św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14, po których nastąpi wyprowadzenie na cmentarz Stare Powązki.

powrót
design by VENTI