Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

12.10.2020

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana Grzegorza Czajowskiego

22 października 2020 roku o godz. 11.00

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
- Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie sie publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Grzegorza CZAJOWSKIEGO

IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin

o nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w dziedzinie: nauki rolnicze, dyscyplinie: agronomia

Tytuł rozprawy:

"Wirulencja i polimorfizm DNA populacji Puccinia triticina (Erikss.) występującej na pszenżycie (xTriticosecale Wittm.) w Polsce"
 
Obrona odbędzie się z udziałem Komisji Doktorskiej w sali konferencyjnej Instytutu w Radzikowie.
Osoby nie będące członkami Komisji są zaproszone do uczestnictwa w obronie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
powrót
design by VENTI