Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

01.01.2019

FITOEXPORT - informacje o projekcie

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG

Projekt pn. Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego
FITOEXPORT

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego
Akronim FITOEXPORT
Lider projektu / Konsorcjum Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie
Kierownik projektu: Janina Butrymowicz Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa @: J.Butrymowicz@piorin.gov.pl tel. kom. +48 660 696 566
Numer umowy: Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2019-01-01
termin zakończenia: 2021-12-31
Całkowity koszt realizacji projektu Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 022 546 zł
Wysokość dofinansowania przez NCBiR: 9 569 266 zł

Celem nadrzędnym projektujest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych.

Odbiorcy wyników projektu:
bezpośrednio
– PIORiN (GIORiN oraz szesnaście wojewódzkich inspektoratów),
pośrednio– podmioty gospodarcze: producenci rolni, dystrybutorzy i eksporterzy.

Projekt FITOEXPORTjest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  1. Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie
  2. Uniwersytet Warszawski
  3. Instytut Lotnictwa
  4. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
  5. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Ze strony IHAR-PIB
Faza badawcza

Zadanie 3 – Zastosowanie molekularnego testu do wykrywania wirusów ziemniaka Y, M, L, S, X, A oraz wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka (PSTVd) w sadzeniakach ziemniaka.

Kierownik zadania:dr hab. Krzysztof Treder
k.treder@ihar.edu.pl

Zadanie realizuje zespół wirusologiczny Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Biochemii (IHAR-PIB, Oddział w Boninie, PDMiB).

Zadanie 4- Efektywne wykrywanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie w materiale siewnym przy użyciu multipleksowego qPCR.

Kierownik zadania:dr Sławomir Sowa.
s.sowa@ihar.edu.pl

Zadanie realizuje zespół Laboratorium Kontroli GMO, Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin (IHAR-PIB w Radzikowie).

Faza wdrożeniowa

Zadanie 6 - Przygotowanie PIORiN do wdrożenia strategii innowacyjności i zastosowania nowoczesnych narzędzi w realizacji zadań kontrolnych.

Ze strony LKGMO (IHAR-PIB w Radzikowie)
Odpowiedzialny: dr Sławomir Sowa, s.sowa@ihar.edu.pl
Realizacja - zespół LKGMO, Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin.

Ze strony PDMiB (IHAR-PIB, Oddział w Boninie)
Odpowiedzialny: dr hab. Krzysztof Treder, k.treder@ihar.edu.pl
Realizacja - zespół wirusologiczny Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Biochemii (IHAR-PIB, Oddział w Boninie, PDMiB) oraz pracownicy czterech laboratoriów PIORiN.

Kontakt:
Kierownik Projektu: Janina Butrymowicz

Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa @: J.Butrymowicz@piorin.gov.pl tel. kom. +48 660 696 566

powrót
design by VENTI