Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

27.02.2020

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

NAUKA DLA HODOWLI
I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH

Zakopane, 16-20 listopada 2020 r.

Cel Konferencji: Podsumowanie rezultatów badań programów MRiRW: programu wieloletniego 2015 - 2020 pod nazwą Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem  innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej na lata 2014 - 2020, a także prezentacja i przekazanie praktyce hodowlanej najnowszych osiągnięć naukowców reprezentujących dyscypliny wiedzy i obszary badawcze wspierające praktyczną hodowlę roślin uprawnych w procesie tworzenia nowych odmian i rozwoju ich nasiennictwa. Hodowla roślin, a zwłaszcza hodowla odpornościowa jest podstawowym czynnikiem podnoszenia zdrowotności roślin,  a więc doskonale wpisuje się w obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, który został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Hasło przewodnie tego całorocznego święta brzmi: „Chroniąc rośliny, chronisz życie.”

PLANOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE SESJE:

Sesja plenarna

Sesja 1: Ochrona zasobów genowych roślin użytkowych

Sesja 2: Zwiększanie wartości użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli genetycznej i wdrażanie postępu biologicznego z przeznaczeniem na różne cele.

Sesja 3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych

Sesja 4: Zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych

Sesja 5: Upowszechnianie wiedzy o hodowli roślin, nasiennictwie i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa.

Sesja 6: Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

KOMUNIKAT (pdf)

powrót
design by VENTI