Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

07.02.2018

Ogłoszenie w sprawie

Rada Nadzorcza spółki Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR
z siedzibą w Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński

ogłasza

na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 55, poz. 476 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 Umowy Spółki Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU
Spółki Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR

powrót
design by VENTI