Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

21.04.2017

Sympozjum Naukowe „ 65 lat IHAR-PIB i 15 lat Spółek Grupy IHAR w służbie polskiej hodowli roślin i nasiennictwa”

W dniu 21 kwietnia 2017 roku Podsekretarz Stanu MRiRW Ryszard Zarudzki uczestniczył w Sympozjum Naukowym poświęconym obchodom 65.lecia Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –Państwowego Instytutu Badawczego oraz 15.lecia Spółek Grupy IHAR.

Główne obrady odbyły się w Radzikowie k/Warszawy pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

Sympozjum prowadził Przewodniczący Rady Naukowej IHAR-PIB prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel z SGGW w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Samodzielny Zakład Fitopatologii.

Dyrektor IHAR-PIB prof. dr hab. Edward Arseniuk, przedstawił genezę powstania Instytutu oraz główne programy badawcze realizowane w IHAR-PIB.  Dyrektor powiedział m.in., że spojrzenie na minione 65 lat i dokonania, jakimi szczyci się Instytut, są powodem do dumy i źródłem inspiracji do dalszej wydajnej pracy dla dobra pracowników Instytutu, nauki rolniczej i Kraju.

Podsekretarz Stanu MRiRW Ryszard Zarudzki podkreślił, że od 65. lat IHAR-PIB służy polskiemu rolnictwu, podziękował za długoletnią „służbę publiczną” pracownikom Instytutu oraz za ich pracę i osiągnięcia. Minister podkreślił, że Instytuty są klejnotami nauki rolniczej i 65 lat pracy, w tym przypadku, nie zobowiązuje do „przejścia na emeryturę”, ale mobilizuje do dalszej działalności. Wspomniał również o ustawie o NIT oraz planach Ministerstwa zgodnymi ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020-2025-2030 roku. Należy się zastanowić nad rolą i przyszłością Instytutów. Minister powiedział, że w resorcie rolnictwa są obecnie analizowane dokumenty dot. ustawy o NIT oraz przygotowywane założenia do utworzenia jednego instytutu rolniczego, gdyż włączenie instytutów rolniczych do NIT nie byłoby najlepszą drogą rozwoju dla tej dziedziny nauki i gospodarki. Minister R. Zarudzki poprosił o przysyłanie uwag-projektów z poszczególnych Instytutów, aby wskazać najlepsze rozwiązania dla efektywnej działalności Instytutów. Zapowiedział, że w czerwcu 2017r. planowane są spotkania z przedstawicielami INRA celem zapoznania się z francuskim modelem działania instytutu rolniczego i ewentualne wykorzystanie tej wiedzy w celu utworzenia założeń do powstania Narodowego Instytutu Rolnictwa i Żywności. Ministerstwo dąży do wypracowania najlepszego stanowiska odnośnie instytutów rolniczych.

Podczas Sympozjum wygłoszono referaty: 1) Naukowy i praktyczny wymiar biotechnologii w IHAR-PIB - prof. dr hab. Janusz Zimny; 2) Badania na rzecz hodowli roślin uprawnych - prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda; 3)  15 lat spółek Grupy IHAR: Smolice - mgr inż. Władysław Poślednik, Strzelce - mgr inż. Wojciech Błaszczak, Zamarte - dr inż. Andrzej Pawlak, Bartążek - mgr inż. Witold Sapiński; 4) Posumowanie osiągnięć hodowlanych IHAR-PIB - prof. dr hab. Edward Gacek.   

Ważnym punktem Sympozjum było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia pracownikom Instytutu oraz Spółek Grupy IHAR: Złoty Krzyż Zasługi (2); Srebrny Krzyż Zasługi (9); Brązowy Krzyż Zasługi (5); Medal Złoty za Długoletnią Służbę (10); Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (6).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” (57). 

W Sympozjum uczestniczyło ponad 250 osób, byli to przedstawiciele: jednostek uczelni rolniczych, instytutów resortowych MRiRW oraz PAN, władz samorządowych, instytucji związanych z rolnictwem i związków branżowych.

Fot. Podsekretarz Stanu MRiRW Ryszard Zarudzki podczas Sympozjum Naukowego IHAR-PIB.

Fot. Dyrektor prof. dr hab. Edward Arseniuk otwiera Sympozjum Naukowe IHAR-PIB.

Fot. Sympozjum Naukowe IHAR-PIB

Fot. Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi

Fot. Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Fot. Odznaczeni Brązowym Krzyżem Zasługi.

Fot. Odznaczeni Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

powrót
design by VENTI