Strona główna > Struktura organizacyjna > Spółki Hodowli Roślin > Agro Inserwis Sp. z o.o.

Agro Inserwis Sp. z o.o.

Jadwisin ul. Parkowa 8
05-140 Serock

NIP 5361717242
KRS 0000131039
Regon 015314706
Tel/fax 22 7827420
e-mail: biuro@agroinserwis.pl
              agro.inserwis@neostrada.pl

http://www.agroinserwis.pl/

mgr inż. Roman Ratkowski - Prezes Zarządu Spółki

 1. Zatrudnienie ogółem (stan na 31.12.2014 r.)  - 10 osób
  z tego:
 • umowy o pracę - 9 osób
 • umowy cywilno-prawne - 1 osoba
 1.     Powierzchnia ogółem (aport + dzierżawa od IHAR) - 235,80 ha
  w tym:
 • grunty rolne - 205,00 ha

Kierunki produkcji

Podstawowymi kierunkami produkcji Spółki są:

 • nasiennictwo ziemniaka (na powierzchni ok. 40 ha), produkcja materiałów kwalifikowanych na podstawie umów kontraktacyjnych dla FN Granum Wodzierady,
 • produkcja nasienna zbóż (pszenica, pszenżyto, żyto),
 • produkcja nasienna roślin strączkowych (łubin żółty),
 • produkcja towarowa rzepaku ozimego,

Na gruntach dzierżawionych przez Spółkę oddział naukowy IHAR – PIB w Jadwisinie prowadzi uprawy ekologiczne o pow. 2,5 ha, oraz w ramach Spółki funkcjonuje 16 ha płodozmian, w którym na pow. 4 ha rocznie są prowadzone doświadczenia z agrotechniki ziemniaka.

W 2014 r Spółka sprzedała:

 • 610 t kwalifikowanych materiałów sadzeniakowych ziemniaka (odmiany: Lord CA, Vineta CA, Denar CA Gala CA, Bellarosa CA);
 • 602 t surowego materiału kwalifikowanego zbóż w stopniu C1 (pszenica ozima Bogatka.i Jantarka, żyto ozime Dańkowskie Złote, pszenżyto ozime Borwo i Twingo, pszenżyto jare Dublet,  pszenica jara Kandela);
 • 41 t surowego materiału kwalifikowanego łubinu żółtego Mister C1;
 • 140 t rzepaku ozimego Monolit;
 • ok. 200 t ziemniaków jadalnych i paszowych.

Ponadto zarówno plantacje nasienne Spółki jak i przechowalnie ziemniaków są miejscem organizowanych przez pracowników IHAR-PIB oddział Jadwisin wycieczek i pokazów dla producentów rolnych zainteresowanych właściwym prowadzeniem plantacji nasiennych i towarowych oraz profesjonalnym przechowywaniem i przygotowaniem ziemniaków do sprzedaży.

design by VENTI